Konzalting i usluge savjetovanja

Konzalting i izrada kalkulacije isplativosti investicije od početne ideje do projektiranja i realizacije.

Projektiranje

Kompletna projektna dokumentacija za novogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, dogradnju i uklanjanje svih vrsta građevina.

Stručni i projektantski nadzor

Vršimo stručni i projektantski nadzor građenja svih građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova.

Legalizacija

Izrada potebne dokumentacija za nezakonito izgrađene zgrade u svrhu ishođenja Rješenja o izvedenom stanju.

Etažiranje

Izrada Planova posebnih dijelova (etažnih elaborata) svih vrsta objekata.

Ishođenje građevinskih dozvola

Vodimo sve administrativne radnje u ime investitora do ishođenja građevinske i uporabne dozvole.

Copyright © 2024. Kongrad Zadar. Sva prava pridržana. Izrada web stranice ASPEKT